13 de junio de 2010

Mercat o persones

      Mª José Pardo

 Grup Municipal d’EUIA

Es radicalitzen els efectes de la crisi econòmica i política, amb importants conseqüències per a Catalunya, Espanya i Europa. Les esquerres social i política tenim un gran repte, ja que les sortides marcaran el model social, l’Estat del Benestar, la qualitat democràtica i el model d’Estat.

Els poders econòmics i financers del capitalisme global, al marge de la democràcia, han dissenyat un tipus d’intervenció a Europa que sacrifica les necessitats i drets de les persones als interessos dels mercats i els especuladors.

En aquest context, i un cop conegudes les mesures acordades pel Govern espanyol, cal dir que són molt greus i castiguen a

treballadors, pensionistes i persones dependents. Aquest pla –de no modificar-se– continuarà carregant les conseqüències de la crisi a les esquenes dels sectors socials que no l’han generat: treballadors, treballadores, pensionistes i sectors més febles, i responsabilitza també comunitats autònomes i ajuntaments.

Aquestes mesures confirmen que el Govern espanyol no s’atreveix amb els responsables de la crisi: la banca, els especuladors i els poderosos.

Per superar el dèficit el que cal és que l’Estat incrementi els ingressos, enlloc d’obsessionar-se amb la despesa. L’aposta ha de ser valenta d’incrementar els ingressos. Com? Una reforma fiscal perquè pagui més qui més té, regular el sector financer i energètic, fer front al frau fiscal, combatre l’economia submergida, recuperar l’Impost de Patrimoni i incrementar el de Societats. Unes dades: El frau fiscal a Espanya és de 80.000 milions d’euros, el mateix que es dedica a Salut; és a dir, es podria dedicar el doble a les persones. La pensió mitjana a Espanya és de 773 euros. Com és possible que es vulgui congelar les pensions, pujar l’IVA i no recuperar l’Impost de Patrimoni? El que es podria recaptar amb aquest impost és el mateix que es dedica a la Llei de la Dependència.

Les mesures aprovades tampoc ajudaran a la recuperació econòmica, ja que s’ha de fomentar la demanda interna, i aquesta no creix reduint els sous dels empleats públics, amb congelacions de pensions o pujant l’IVA.

El Govern central també vol passar les conseqüències de la retallada a les comunitats autònomes. A Catalunya, el Govern de la Generalitat sí que ha fet els deures en els darrers anys

És per això que defensem: Tractament propi a Catalunya. Recuperar la fiscalitat i reforçar-ne la progressivitat. Defensa dels serveis públics i de l’empleat públic.

Rebuig a la congelació de les pensions i a qualsevol retallada de les retribucions dels empleats públics. Prioritzar les inversions per criteris de rendibilitat social i d’estímul econòmic, d’increment de l’ocupació i per canviar el model productiu. I no reduir l’ajut al desenvolupament.

Resum de un article de JORDI MIRALLES
Coordinador de EUiA.


Grupo de Comunicación de EUiA de Cornellá

http://euiacornellallobregat.blogspot.com/
euiacornellallobregat@gmail.com

Local:
C/ Virgen del Pilar nº 25
Telf.-933771778

Despacho Grupo Municipal EUiA:
Telf.-933770212 Extensión-706
Lunes de 17 a 19 horas.
eua@aj-cornella.es

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Gracias por participar.

Un cordial saludo.
Grupo Comunicación EUiA Cornellá de Llobregat